Kalite Politikası – ENİNTEK Belgelendirme ve Gözetim LTD. ŞTİ.
Başa Dön
  /  Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTAKAMIZ

Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamak,

Tüm süreçlerde müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir personel belgelendirme firması olmak,

Hizmet odaklı anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet alanların memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak,

Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek,

Ekip çalışmasına önem vermek, ben değil biz anlayışını benimsemek ve benimsetmek,

Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak,

Tüm çalışanlar tarafından kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin sürekliliğinin ve gelişiminin sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,

Personel Belgelendirme hizmetlerimiz ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlar, yasal mevzuatlar ve Mesleki Standartlara ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak vermek,

TS EN ISO/IEC 17024 Standardının gerekliliklerini karşılamak için akreditasyon kurallarına eksiksiz ve sürekli uymak, iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

Tüm çalışanlara, TS EN ISO/IEC 17024 kalite dokümantasyonunu öğrenmesini ve kalite bilincinin yerleşmesini sağlamak,

Başlanılan her projeyi zamanında istenilen kalite ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,

Her yıl eğitime zaman ayırarak en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ile zamanında ve hatasız hizmet vermek,

İçinde bulunduğumuz topluma, çevreye saygılı maddi ve manevi değerlere önem veren örnek bir kuruluş olmayı, ticari ahlakı kendine ilke ve prensip edinmiş kendini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

Sektörel sorunları ve gelişmeleri, meslek standardı ve ulusal yeterliliklerde yapılan revize işlemlerini yakından takip etmek.