Kritik Adımlar – ENİNTEK Belgelendirme ve Gözetim LTD. ŞTİ.
Başa Dön
  /  Kritik Adımlar

KRİTİK ADIMLAR

11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI KRİTİK ADIMLARI

 11UY0014-3/B1 Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

 *BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

*BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.

*BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

  • 11UY0014-3/B2 TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAĞI (TIG) – ALÜMİNYUM (141)

*BY.2 Doğru nozulu seçer.

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder.

*BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.8 WPS/pWPS’in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0034-3 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI KRİTİK ADIMLARI

11UY0034-3/A3 Doğal Gaz Polietilen Boruların Kaynağa Hazırlık İşlemleri

*BY.1 İşaretleme tekniğine uygun olarak boru üzerinde işaretleme yapar.

*BY.2 Kazıma tekniğine uygun olarak boruyu kazır.

*BY.6 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.7 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levhalar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

*BY.8 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.9 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0034-3/B1 Elektrofüzyon Kaynağı İle Anma Çapı 315 Mm Ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi

*BY.2 EF kaynak makinesine, kaynak parametreleri girişini yapar.

*BY.5 Yapılan kaynak numunesinin ilgili standarda uygunluğunu kontrol eder.

*BY.6 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.7 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levhalar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

*BY.8 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.9 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.10 İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.

11UY0034-3/B2 Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi

 *BY.2 EF kaynak makinesine, kaynak parametreleri girişini yapar.

*BY.5 Yapılan kaynak numunesinin ilgili standarda uygunluğunu kontrol eder.

*BY.6 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.7 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levhalar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

*BY.8 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.9 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.10 İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.

11UY0033-3 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI KRİTİK ADIMLARI

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

 *BY.1 Doğru elektrot tip ve çapları seçer.

*BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

* BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

* BY.7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (Tıg Kaynağı) (141)

*BY.2 Doğru nozulu seçer.

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder.

*BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.8 WPS/pWPS’in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.6 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

*BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI (SEVİYE 4) KRİTİK ADIMLARI

11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21)

*BY.1 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.

*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.

*BY.8 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0015-4/ B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22)

*BY.1 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.

*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.

*BY.7 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.8 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.9 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.10 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.11 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0015-4/B3 Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23)

*BY.1 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.

*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.

*BY.7 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.8 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.9 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.10 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.11 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0015-4/B4 Yakma Alın Kaynağı (24)

*BY.1 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.

*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.

*BY.3 Ölçü aletlerini kullanır.

*BY.8 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimat-ları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0015-4/B5 Basınç Alın Kaynağı (25)

*BY.1 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.

*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.

*BY.8 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimat-ları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0015-4/B6 Yüksek Frekans Direnç Kaynağı (291)

*BY.1 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.

*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.

*BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) KRİTİK ADIMLAR

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

*BY.1 Doğru elektrot tip ve çapları seçer.

*BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

* BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

* BY.7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (Mıg Kaynağı) (131)

*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

*BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.

*BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (Mag Kaynağı) (135)

*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.

*BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0010-3/ B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136)

*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.

*BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0010-3/ B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)

 *BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.

*BY.8 WPS/pWPS’in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (Tıg Kaynağı) (141)

*BY.2 Doğru nozulu seçer.

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder.

*BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.8 WPS/pWPS’in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0010-3/ B13 Plazma Ark Kaynağı (15)

*BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.6 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.6 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

*BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ SEVİYE 3 KRİTİK ADIMLARI

11UY0031-3/B1 Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım Ve Onarımı

 * BY.3 Boruyu uygun mesafede mengeneye bağlar.

* BY.6 Diş açılması gereken malzemeye standartlara uygun diş açar.

* BY.7 Birleştirmede uygun sızdırmazlık elemanı kullanarak sızdırmazlığı sağlar.

* BY.13 Sistem bağlantılarını kontrol eder.

* BY.19 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

* BY.20 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

* BY.21 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

* BY.22 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

* BY.24 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.

11UY0031-3/B2 Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım Ve Onarımı

* BY.3 Birleştirmede uygun sızdırmazlık elemanı kullanarak sızdırmazlığı sağlar.

* BY.8 Sistem bağlantılarını kontrol eder.

* BY.13 Sızdırmazlık elemanlarının kontrolünü yapar.

*BY.22 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.23 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalar talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

*BY.24 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.25 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.27 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.

11UY0031-3/B3 Ondüleli Bükülebilir Hortum (Fleks Boru) Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım Ve Onarımı

*BY.2 Bükülebilir hortumlar (BLH) belirlenen uzunluğunu uygun ekipman ile keser.

*BY.3 Bükme sonrası boru formunun korunmasını sağlar.

*BY.15 Sistem bağlantılarını kontrol eder.

* BY.16 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

* BY.17 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalar talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

* BY.18 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

* BY.19 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.21 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.

11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) KRİTİK ADIMLARI

11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (Mıg Kaynağı) (131)

BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

BY.6 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

BY.7 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

BY.8 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

BY.9 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0016-4/B3 Tel Elektrotla Metal –Ark Aktif Gaz Kaynağı (Mag Kaynağı) (135)

BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

BY.6 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

BY.7 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

BY.8 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

BY.9 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

  • 11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)

BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

BY.6 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

BY.7 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

BY.8 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

BY.9 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

  • 11UY0016-4/ B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (Tıg Kaynağı) (141)

BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

BY.5 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

BY.6 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

BY.7 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

BY.8 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0016-4/B6 Plazma Ark Kaynağı (15)

BY.4 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

BY.7 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

BY.9 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

BY.10 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

BY.11 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0016-4/B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)

BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

BY.5 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

BY.8 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir

BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

15UY0205-3 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ KRİTİK ADIMLARI

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

BY.1* Elleçleme işlemleri öncesi iş güvenliği tedbirlerini alarak kişisel koruyucu donanımlarını kullanır.

BY.5* Yüke göre kullanılacak kaldırma ataşmanlarını ve ekipmanlarını belirler/onaylar.

BY.6* Yüke göre köprülü vinç kaldırma kapasitesini kontrol ederek uygunluğuna karar verir.

BY.10* Kaldırma elemanlarının çatlama, ezilme,deformasyon vs. durumlarını gereken güvenlik ve uygunluk şartlarını yüke göre kontrol eder.

BY.12* Köprülü vinç kumanda ederek frenleme, tutma ya da kaçırma durumlarını kontrol eder.

BY.13* Köprülü vinci her eksende kumanda ederek test eder.

BY.14* Köprülü vinci kumanda ederek sesli ya da görsel uyarı ikaz işaretlerini kontrol eder.

BY.19* Kaldırma elemanları ve kanca güvenlik mandalı ve bağlantılarını kontrol eder.

BY.24* Elleçleme işlemlerinde verilen işaret ve komutlara uyar.

BY.29* Yükü emniyetli bir şekilde açısı ve denge durumunu gözeterek teknolojik kurallara göre sapanlar/sapancıdan onay alır.

BY.33* Vinci ön kaldırma yüksekliğine kaldırarak güvenlik, sapanlama ve frenlemeyi kontrol eder.

BY.34* Yükü, belirlenmiş yüksekliğe kaldırır.

BY.35* Sınırlandırılmış alan içerisinde yükü kaldırır ve indirir/asansör yapar.

BY.36* Yükü belirlenen ve sınırlandırılan rotada taşır.

BY.37* Yükü zemine göre sınırlı yüksekliğe kaldırarak taşır.

BY.38* Yükü yeri ve yüksekliği rotada belirlenmiş engeller üzerinden aşırarak sınırlı yükseklikte taşır.

BY.39* Kaldırma, taşıma, boşaltma/istifleme işlemlerini zamanında, gerektiğinde yardımcı ekipmanlarla seri ve güvenli olarak gerçekleştirir.

BY.40* Yük özelliğine göre elleçleme işlemlerinde limit, hız, salınım, fren ve fiziksel şartları kontrol altında tutar.

BY.41* Yüke göre belirlenen veya sınırlandırılan indirme/boşaltma alanına yükü indirir/boşaltır.

BY.42* Yükü rota ya da elleçleme alanı özelliğine göre kısıtlayan sınırlandıran engellere çarpma/temas etmeden kaldırır, taşır ve indirir/boşaltır.

10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 KRİTİK ADIMLARI

10UY0002-3/B1 ÖNLEYİCİ BAKIM

BY.9   Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına   veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.

BY.11  Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.

BY.12 Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.

BY.14 Filtreyi değiştirir.

BY.15 Sızdırmazlık elemanını değiştirir.

BY.16 Kayışı değiştirir.

BY.17 Rulmanı değiştirir.

BY.20 Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

BY.21 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.22 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.23 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

10UY0002-3/B2 DÜZELTİCİ BAKIM

BY.9 Sızdırmazlık elemanından kaynaklı arızayı giderir.

BY.11 Yabancı/tehlikeli maddeleri uzak tutmak gibi çalışma ortamının güvenliğini sağlayacak önlemleri alır.

BY.13 Arızaya neden olan parçalara ulaşmak için sökülmesi gereken parçaları talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre zarar vermeden söker.

BY.14 Yeni parçaları talimatlara veya kullanım kılavuzlarına göre yerlerine takar.

BY.15 Mekanik parçalardan kaynaklı arızaları giderir.

BY.16 Bakımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

BY.18 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.19 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.20 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 KRİTİK ADIMLAR

10UY0002-4/B1 ÖNLEYİCİ BAKIM

BY.11 Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.

BY.13 Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.

BY.14 Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.

BY.16 Filtreyi değiştirir.

BY.17 Sızdırmazlık elemanını değiştirir.

BY.18 Kayışı değiştirir.

BY.19 Rulmanı değiştirir.

BY.22 Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

BY.24 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.25 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.26 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

10UY0002-4/B2 DÜZELTİCİ BAKIM

BY.12 Sızdırmazlık elemanından kaynaklı arızayı giderir.

BY.13 Yetkili olmayan kişileri ve yabancı/tehlikeli maddeleri uzak tutmak gibi çalışma ortamının güvenliğini sağlayacak önlemleri alır.

BY.14 Arızaya neden olan parçalara ulaşmak için sökülmesi gereken parçaları talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre zarar vermeden söker.

BY.15 Yeni parçaları talimatlara veya kullanım kılavuzlarına göre yerlerine takar.

BY.17 Mekanik parçalardan kaynaklı arızaları giderir.

BY.18 Onarımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

BY.19 Yapılan onarım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

BY.20 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.21 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.22 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0084-4 METAL KESİM OPERATÖRÜ KRİTİK ADIMLAR

 12UY0084-4/B2 LAZER KESİM

BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

BY.5 Kesime uygun lens ve nozulu makineye takar.

BY.6 Kesilecek malzemeyi, tezgahın referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.

BY.7 İş emrine uygun CNC kesim programını hazırlar.

BY.8 Hazırladığı CNC kesim programını tezgahın kontrol panelinden seçer.

BY.9 Kesim işlemini yapar.

BY.11 Kesilen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.13 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.14 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.15 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0084-4/B3 PLAZMA KESİM

BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

BY.5 Kesime uygun nozulu, koruma zırhını ve elektrodu torca takar.

BY.6 Kesilecek malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.

BY.7 İş emrine uygun CNC kesim programını hazırlar.

BY.8 Hazırladığı CNC kesim programını tezgahı kontrol panelinden seçer.

BY.9 Kesim işlemini yapar.

BY.11 Kesilen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.13 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.14 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.15 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0083-3 METAL KESİMCİ KRİTİK ADIMLAR

12UY0083-3/B1 GİYOTİN MAKASLA KESİM

BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

BY.3 Malzeme kalınlığı ve cinsine göre, giyotin makas tezgahının (NC) program veya elle kesme boşluk (sentil) ayarını yapar.

BY.4 Malzeme kesim ölçüsünü (NC) program veya el ile dayama ayarlarını yapar.

BY.6 Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.

BY.7 Giyotin makas ile kesim işlemi yapar.

BY.8 Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0083-3/B2 OKSİ-GAZ İLE KESİM

BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

BY.4 Kesime uygun memeyi takar.

BY.5 Kesim için uygun alev ayarını yapar.

BY.6 Kesilecek malzemenin kalınlığına göre kesme basıncını ayarlar.

BY.9 Oksi-gaz ile kesim tezgâhında kesim işlemini yapar.

BY.10 Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.13 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.14 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0083-3/B3 ŞERİT TESTERE İLE KESİM

BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

BY.3 Şerit testere tezgahında malzeme cins ve kalınlığına göre gerekli ayarları yapar.

BY.6 Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.

BY.7 Şerit testere tezgahında kesim işlemini yapar.

BY.8 Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0083-3/B4 DAİRE TESTERE İLE KESİM

BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları          hazırlar.

BY.3 Daire testere tezgahında malzeme cins ve kalınlığına göre gerekli ayarları yapar.

BY.6 Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.

BY.7 Daire testere tezgahında kesim işlemini yapar.

BY.8 Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0083-3/B6 LAZER KESİM

BY.3 Kesilecek malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.

BY.4 CNC kesim programını tezgahın kontrol panelinden seçer.

BY.5 Kesim işlemini yapar.

BY.9 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0083-3/B7 PLAZMA KESİM

BY.1 İmalat programına göre hazırlanan malzeme, alet ve takımları kontrol eder.

BY.3 Kesilecek malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.

BY.4 CNC kesim programını tezgahın kontrol panelinden seçer.

BY.5 Kesim işlemini yapar.

BY.7 Kesilen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.9 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0087-4 METAL LEVHA İŞLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ KRİTİK ADIMLARI

12UY0087-4/B1 Abkant Pres

BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

BY.3 Malzeme kalınlığı ve bükme açısına uygun olarak alt kalıbı seçer.

BY.4 Bükme açısı ve köşe yarıçapına bağlı olarak uygun üst kalıbı seçer.

BY.5 Dayama ayarlarını yapar.

BY.6 İmalat resmine göre büküm ölçülerini CNC/NC kontrol panelinden girer veya elle(manuel) ayarlar.

BY.7 Bükülecek malzemeyi, dayamaların referans noktalarına uygun olarak yerleştirir.

BY.8 İlk büküm işlemini yapar.

BY.10 İmalat resmine göre büküm işlemini yapar.

BY.11 Bükülen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.13 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.14 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.15 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0087-4/B2 Açık Profil Çekme

BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

BY.7 Belirlenen ebatlardaki merdanelerin, tezgâh üzerinde ilgili pasajlara sırasıyla ve uygun ara bağlantı elemanları kullanarak montajını yapar.

BY.9 Rulo sac malzemeyi rulo depolama sisteminde uygun konumda işe hazır hale getirir.

BY.10 Rulo sac malzemeyi yönlendirme makaraları ile eksene getirir.

BY.11 İmalat resmine uygun parametreleri tezgahın CNC/NC kontrol panelinden girer veya elle(manuel) ayarlar.

BY.12 El kontrollü olarak, tezgâha sürülmüş rulo bandı bütün pasajlardan uygun şekilde geçirir.

BY.14 Üretimi gerçekleşen profili istenilen boylarda keser.

BY.15 Kesilen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.17 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.18 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.19 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0087-4/B4 Punch Pres

BY.2 İş emrine uygun CNC işleme programını hazırlar.

BY.3 Hazırladığı CNC işleme programını tezgahın kontrol panelinden seçer.

BY.4 CNC işleme programında belirlediği dişi ve erkek zımbaları ilgili taretlere takar

BY.7 İşlenecek malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak tezgaha yerleştirir.

BY.8 Şekillendirme işlemini yapar.

BY.10 İşlenen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.13 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.14 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0086-3 METAL LEVHÂ İŞLEME TEZGÂH İŞÇİSİ KRİTİK ADIMLARI

12UY0086-3/B2 Pres

BY.1 İmalat programına göre hazırlanan malzeme, alet ve takımları kontrol eder.

BY.4 İşlenecek malzemeyi tezgâha yerleştirir.

BY.5 El veya ayak kumandasıyla presleme işlemini yapar.

BY.6 Preslenen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunun kontrol eder.

BY.8 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.9 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

14UY0202-3 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ (SEVİYE 3) KRİTİK ADIMLARI

14UY0202-3/A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Ve Kalite Yönetim Sistemleri

 BY.6 Kullanılan cihazlara ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.

BY.7 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

BY.11 Tehlikeli ve zararlı atıkları, verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerde ayrıştırır.

BY.13 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

BY.14 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

BY.15 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

14UY0202-3/A2 Tezgah, Takım Ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak

 BY.2 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgah ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.15 Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar.

BY.19 Yağ ve kesme sıvısı seviyelerini kontrol eder.

BY.25 Takım bilgilerini ve parçanın sıfır noktasını tezgaha girer.

BY.32 Kesici takım tutucularının seçimini ilgili kataloglara göre yapar.

14UY0202-3/A3 Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek

BY.9 Tezgahta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.

BY.13 Bozuk veya kırık parçaları ayırır.

BY.14 Aşınan veya kırılan takım uçlarını değiştirir veya bilenmesini sağlar.

BY.20 Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

BY.22 Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlardaki belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini uygular.

15UY0236-3 ORMAN ÜRETİM İŞÇİSİ KRİTİK ADIMLARI

15UY0236-3/B1 Ağaç Kesme

BY.5 Motorlu testereyi güvenli bir şekilde (yerde ya da dizlerinin arasında, üç nokta temas tekniği ile) çalıştırır.

BY.10 Devirme yönünü göz ününe alarak ağacın çapına uygun derinlikte devirme oyuğunu açar.

BY.15 Tehlike bölgesinin emniyetini kontrol ederek devirme oyuğu tabanından çapın 1/10’u kadar yüksekten(eşik) devirme oyuğunun ters tarafından tam yatay olarak devirme kesimini yapar.

BY.20 Gövde hizasından olmak üzere dal çapına uygun motorlu testere ve/veya balta kullanarak ve dallardaki gerilime (basınç ve çekme kuvvetlerine) dikkat ederek gövdeden dalları temizler.

BY.25 Yuvarlak gövde odunlarını işaretlenmiş yerlerden ağacın uzunluk eksenine dik olarak boylama kesimi yapar.

BY.26 Yüz koruyuculu ve kulaklıklı baret (kombine/tam takım baret) tekniğine uygun olarak takar.

15UY0236-3/B2 Emvali Sürütme, Yükleme Ve Boşaltma

BY.1 Sürütme yolunda emvalin ilerlemesine engel olabilecek dal, taş vb. unsurları temizler.

BY.4 Kullanacağı güzergâh üzerindeki sürütme yöntemi değiştireceği noktaları (atak noktaları) belirler.

BY.6 Emvali sürütme güzergâhı ya da atakta sapin, çevirme kancası vb. ekipmanları doğru teknikle ve güvenli kullanarak sürütür.

BY.8 Taşınacak emvalin büyüklüğüne ve aracın taşıyabilme gücüne göre yükleyeceği emvali belirler.

BY.9 Emvali tambura veya çekme kancalarına uygun aparat ve yöntemle bağlar.

BY.18 Araçtaki emvali, satış istif yerlerindeki cins ve nevi’sine uygun yere güvenli şekilde boşaltır.

BY.19 Yükleme yapılacak araca yükleme rampasını (sal), emvalin boyuna ve ağırlığına uygun olacak şekilde kurar.

BY.26 Koruyucu eldiven takar.

BY.28 Baret takar.

 15UY0237-3 ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM İŞÇİSİ KRİTİK ADIMLARI

15UY0237-3/B1 Orman Ağaçlandırma, Gençleştirme ve Bakım

BY.1 Ağaçlandırma ve suni gençleştirme yapılacak yamacın meyline dikey yönde ve yatay şekilde, belirlenen güzergâh ve aralıkta (devamlı veya kesik) toprağı teras kazması ile belirtilen derinlik ve eğimde kazar.

BY.10 Fidanı don, rüzgâr ve güneş gibi olumsuz hava koşullarından koruyucu tedbirler (fidanların sandıklarda rüzgâr almadan bulundurulması, sandık kapaklarının örtülü olması, fidan köklerinin; korunması, kurumaması için bulunduğu çuvalların nemli tutulması ve neminin korunması, bekleyen fidanların gömüye alınması ve sulanması vb.) alır.

BY.12 Dikim yapılacak arazide ağacın türüne uygun belirtilen ebatlarda çukur açar.

BY.14 Çukur boşluğunu toprakla doldurup hava boşluğu bırakmayacak şekilde sıkıştırarak fidanı yerine sabitler.

BY.17 Fidanın etrafındaki torbayı çıkararak yerleştirdiği çukuru toprakla doldurup, hava boşluğu bırakmayacak şekilde sıkıştırarak fidanı yerine sabitler.

BY.22 Ekilen tohumların üzerini türüne göre toprakla kapatır.

BY.27 Böcek ve mantar bulaşmış, hasta, çalılaşmış ve kemirici hayvanlar tarafından tahrip edilmiş, zarar görmüş fidanları sahadan uzaklaştırır.

15UY0237-3/B2 Fidan Yetiştirme

 BY.1 Toplanan kozalak ve meyvelerden belirlenen teknik usullere göre tohum çıkarır.

BY.3 Belirlenen teknik usullere göre yeşil gübre tohumlarını sürülmüş toprağa homojen şekilde serper.

BY.4 Belirlenen teknik usullere göre kürekle kompoze gübre, yanmış hayvan gübresi, mil, humus vb. toprak ıslah malzemelerini toprağa homojen şekilde dağıtır.

BY.8 Tanımlanmış oranlara ve yönteme uygun olarak harç karışımını hazırlar.

BY.9 Hazırlanmış ekim yastıklarının merdane ile açılan deliklerine belirlenen miktarda tohumları atarak üzerlerini kapatma materyali ile kapatır.

BY.11 Hazırlanmış olan üretim harcını kaplara doldurarak üretim parsellerine yerleştirir.

BY.12 Belirlenen miktarda tohumu parseldeki kaplara uygun derinlikte ekerek üzerlerini tohum türüne uygun miktarda kapatma materyali ile kapatır.

BY.14 Açılmış olan çizgilere yapraklı fidanları verilen aralıklara uygun olarak diker.

BY.16 Çıplak köklü ve kaplı fidanları belirtilen miktarda zarar vermeden sular.

BY.18 Çıplak köklü, kaplı ve boylandırmaya alınmış fidanlara zarar vermeden elle ve çapa yöntemlerini kullanarak ot alma işlemleri yapar.

BY.19 Çıplak köklü ve kaplı fidanlara tekleme ve seyreltme işlemlerini yapar.

BY.24 Kök kesimi yapılan çıplak köklü yapraklı ve ibreli fidanlardan sağlıksız ve niteliksiz fidanları ayırır.

BY.27 Sağlıklı ve nitelikli fidanların kök tuvaletini yaparak belirtilen şekilde ambalajlar.

BY.30 İşe uygun KKD’ leri (eldiven, vb.) kullanır.

BY.33 Yangın riskini önleyici kurallara uygun çalışır.

15UY0237-3/B3 AŞI VE ÇELİKLE (VEJETATİF) ÜRETİM

BY.1 Tanımlanmış anaçlardan tekniğine uygun aşı kalemi alır.

BY.2 Kullanılacak aşılama yöntemine (yarma, yanaştırma, dilcikli aşı, göz aşısı, vb.) uygun olarak altlıkları hazırlar.

BY.3 Alınan aşı kalemini belirtilen aşılama yöntemini (yarma, yanaştırma, dilcikli aşı) kullanarak aşılar.

BY.5 Aşı yapılan fidan (altlık) ve aşı kaleminin kaynaşması için birleşme yerini aşı bağı ile bağlar.

BY.8 Tanımlanmış anaçlardan tekniğine uygun aşı gözlerini alır.

BY.9 Fidanın aşılama yapılacak yerine gözün büyüklüğüne uygun göz yuvası açar.

BY.11 Aşı yapılan fidan (altlık) ve aşı gözlerinin kaynaşması için birleşme yerini aşı bağı ile bağlar.

BY.15 Tanımlanmış anaçlardan tekniğine uygun çelikleri alır.

BY.20 İşe uygun KKD’leri ( eldiven, vb.) kullanır.

15UY0224-3 PRESÇİ (SEVİYE 3) KRİTİK ADIMLARI

15UY0224-3/A2 Presleme Öncesi Hazırlık

BY.4 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar.

BY.11 Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını amirlerine danışarak belirler.

BY.20 Pres ayarlarının talimatlara uygun olup olmadığını amiri nezaretinde kontrol eder.

BY.21 Presin çalışmaya hazır olup olmadığının genel kontrolünü yapar.

BY.22 Teknik dokümanlardan faydalanarak indis no, delik sayısı, çizik, yırtık, çatlak, yüzey dalgalılığı şekil bozukluğu gibi yüzey hatalarını elle ve gözle kontrol eder.

BY.24 Ölçüm ve muayene sonuçlarına göre iş parçası üzerindeki hataları tespit eder.

BY.25 Hatalı iş parçasını ayırarak istifler.

BY.27 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

BY.28 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

BY.29 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.

BY.30 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

BY.31 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

15UY0224-3/A3 Presleme Ve Bakım

BY.5 İlk basım öncesi, çift el kumanda cihazı gibi emniyet sistemlerini çalıştırarak kontrol eder.

BY.7 Kumanda panelinden pres butonuna veya pedalına basarak presleme işlemini başlatır.

BY.8 Kavrama lambasını ve arıza ekranını kontrol eder.

BY.9 Tesisatı ve çalışma parametrelerini işlemler boyunca gözlemler.

BY.12 İşlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder.

BY.17 İş parçasının teknik dokümanlarda tanımlanmış özelliklerini, uygun ölçme aletlerini kullanarak kontrol eder.

BY.40 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

BY.41 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

BY.42 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.

BY.43 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

BY.44 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

15UY0224-4 PRESÇİ (SEVİYE 4) KRİTİK ADIMLARI

15UY0224-4/ A2 Presleme Öncesi Hazırlık

BY.5 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar.

BY.15 Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını belirler.

BY.28 Kontrol panelinin ve butonların kontrolünü yapar.

BY.29 Pres ayarlarının talimatlara uygun olup olmadığını kontrol eder.

BY.30 Presin çalışmaya hazır olup olmadığının genel kontrolünü yapar.

BY.40 Merkezleme ve sente ayarı yapar.

BY.44 Gerekli ölçme aletlerini kullanarak iş parçasının boyutlarını kontrol eder.

BY.45 Ölçüm ve muayene sonuçlarına göre iş parçası üzerindeki hataları tespit eder.

BY.50 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

BY.51 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

BY.52 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.

BY.53 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

BY.54 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

15UY0224-4/A3 Presleme Ve Bakım

BY.8 İlk basım öncesi, çift el kumanda cihazı gibi emniyet sistemlerini kontrol ederek çalıştırır.

BY.10 Kumanda panelinden pres butonuna veya pedalına basarak presleme işlemini başlatır.

BY.11 Kavrama lambasını ve arıza ekranını kontrol eder.

BY.13 Tesisatı ve çalışma parametrelerini işlemler boyunca gözlemler.

BY.17 Parça basma işlemi bittikten sonra, motor durdurma, gerilim kesme, kavrama anahtarını servis dışı bırakma işlemlerini yaparak makineyi durdurur.

BY.18 İşlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder.

BY.47 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

BY.48 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

BY.49 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyu-cu donanım ve malzemeleri kullanır.

BY.50 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

BY.51 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0069-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI  KRİTİK ADIMLARI

12UY069-3/A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri

BY.1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular

BY.3 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular

BY.4 Plastik enjeksiyon makinesinde kullanılan kafes/kapı emniyet sistemlerinin çalışırlığını kontrol eder.

BY.5 Plastik enjeksiyon makinesinde kullanılan acil durum emniyet sistemlerinin çalışırlığını kontrol eder

BY.8 Üretim iş emrine göre set değerlerini hafızadan seçer.

BY.11 Yarı otomatik konumda makine parametrelerinin kontrolü için deneme baskısı alır.

BY.13 Belirli aralıklarla seri üretimden numune alınarak, gözle fiziksel (akış izleri, renk, çapaklanma, yanma ve benzeri) ürün kontrolü yapar.

BY.22 Makine kontrol sonuçlarını, ürünle ilgili değerleri, fireli ürünleri, ürün sayım/tartım miktarlarını ve tespit ettiği arızaları ilgili formlara kaydeder.

 

12UY0105-3 Rev.01 Makine Montajcısı Seviye 3 Kritik Adımları

12UY0105-3/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı

BY.14 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.15 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.16 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0105-3/A3 Makine Montajı

BY.2 Kontrol altında parçayı veya üniteyi teknik dokümanlarda belirtilen yöntemle montaj yapılacak alana yaklaştırır.

BY.5 Parçanın ve/veya ünitenin mekanik bağlantılarını yapar.

BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0105-4 Rev.01 Makine Montajcısı Seviye 4  Kritik Adımları

12UY0105-4/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı

BY.4 Talimatları, teknik krokileri, teknik resimleri ve montaj resimlerini okuyarak yorumlar.

BY.15 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.16 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.17 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

12UY0105-4/A3 Makine Montajı

BY.4 Montajda kullanılacak birleştirme, sızdırmazlık ve diğer malzemeleri montaj hattına getirir.

BY.8 Parçanın ve/veya ünitenin mekanik bağlantılarını yapar.

BY.9 Parçanın ve/veya ünitenin hidrolik bağlantılarını yapar.

BY.10 Parçanın ve/veya ünitenin pnömatik bağlantılarını yapar.

BY.18 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.19 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.20 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

14UY0202-3 Rev 01 NC/CNC Tezgâh İşçisi Kritik Adımları

14UY0202-3 /B1 Tornalama İşlemleri

BY.10 Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir.

BY.16 İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.

BY17 İş parçasının referans noktasını ayarlar.

BY.19 İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.

BY.24 Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında tornalama işlemlerini uygular.

BY.26 Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.

BY.32 Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak herhangi bir hata oluşması durumunda muhtemel çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

BY.33 Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlarda belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini uygular.

BY.35 İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.

BY.41 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.42 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.43 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

14UY0202-3 /B2 FREZELEME İŞLEMLERİ

BY.10 Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir.

BY.16 İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.

BY17 İş parçasının referans noktasını ayarlar.

BY.19 İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.

BY.24 Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında frezeleme işlemlerini uygular.

BY.25 Tezgâhta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.

BY.26 Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.

BY.32 Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak herhangi bir hata oluşması durumunda muhtemel çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

BY.33 Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlarda belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini uygular.

BY.35 İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.

BY.41 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

BY.42 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

BY.43 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

19UY0397-3 ATKILI ÖRME OPERATÖRÜ SEVİYE 3 KRİTİK ADIMLARI

19UY0397-3/B1: Yuvarlak Örme

*BY.1  Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları (toz maskesi, kulaklık, iş elbisesi ve benzeri) kullanır.

*BY.11  Bobinleri iş emrinde istenilen ürünün renk kombinasyonu, iplik tipi, örme tipi gibi özelliklerine dikkat ederek birbirine karışmayacak şekilde bobinleri çağlığa yerleştirir.

*BY.12  Biten bobini iş emrine uygun olarak yeni bobin ile değiştirir.

*BY.13  Yuvarlak örme işleminde hava yardımı ile ipliği sevk ünitesinden furnisöre gönderir.

*BY.14  Yuvarlak örme işleminde gerginlik kontrol aparatında (furnisör) uygun miktarda iplik olacak şekilde sarım yapar.

*BY.15  İpliği kılavuzdan geçirir.

*BY.18  Yuvarlak örme makinesini, makinenin kullanım talimatına göre çalıştırır.

*BY.19  Kopan iplikleri bağlar.

19UY0397-3/B2: Düz (Triko) Örme

*BY.1  Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları (toz maskesi, kulaklık, iş elbisesi ve benzeri) kullanır.

*BY.10  Bobinleri iş emrinde istenilen ürünün renk kombinasyonu, iplik tipi, örme tipi gibi özelliklerine dikkat ederek birbirine karışmayacak şekilde bobinleri çardak/bobin sehpasına yerleştirir.

*BY.12  İpliği gerginlik kontrol aparatı ve iplik sensöründen geçirir.

*BY.13  İpliği kılavuzdan geçirir.

*BY.14  İpliği mekikten geçirerek iğnelere besler.

*BY.15  Düz örme makinesini, makinenin kullanım talimatına göre çalıştırır.

19UY0397-3/B3: Çorap Örme

*BY.1   Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları (toz maskesi, kulaklık, iş elbisesi ve benzeri) kullanır.

*BY.11  Bobinleri iş emrinde istenilen ürünün renk kombinasyonu, iplik tipi, örme tipi gibi özelliklerine dikkat ederek birbirine karışmayacak şekilde bobinleri çardak/bobin sehpasına yerleştirir.

*BY.13  İpliği gerginlik kontrol aparatı ve iplik sensöründen geçirir.

*BY.14  İpliği kılavuzdan geçirir.

*BY.15  İpliği mekikten geçirerek iğnelere besler.

*BY.16  Çorap örme makinesini, makinenin kullanım talimatına göre çalıştırır.

19UY0398-3 ÇÖZGÜLÜ ÖRME OPERATÖRÜ SEVİYE 3 KRİTİK ADIMLARI

19UY0398-3/B1: Raşel/Trikot Örme

*BY.1  Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları (kulaklık, iş elbisesi ve benzeri) kullanır.

*BY.13  Tahar planına göre, ızgaradan ve taraklardan geçirilen iplikleri, geliş sırasına dikkat ederek örme makinesine bağlar.

*BY.16  Raşel/trikot örme makinesini, makinenin kullanım talimatına göre çalıştırır.

*BY.17  Makine üzerindeki ikaz ışıklarına göre makineye gerekli müdahaleyi yapar.

*BY.18  Kopan iplikleri metoduna uygun olarak bağlar.

*BY.21  Üretim sonrası bir sonraki topun devamı için roliğe sarılacak kadar pay bırakarak kumaşı, çekim silindiri ile top sarma silindiri arasından keser.

*BY.23  Kumaş topu üzerine, üretildiği makine ve imalat bilgilerini ekler.

19UY0398-3/B2: Kroşet Örme

*BY.1  Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları (kulaklık, iş elbisesi ve benzeri) kullanır.

*BY.12  Bobinleri iş emrinde istenilen ürünün renk kombinasyonu, iplik tipi, örme tipi gibi özelliklerine göre cağlığa yerleştirir.

*BY.13  Lot/bobin değişimlerinde bobinleri, iplik uçlarından düğümleyerek değiştirir.

*BY.14  İpliği, gerginlik kontrol aparatından, kılavuz ve iplik sensöründen geçirerek delikli iğneye bağlar.

*BY.15  Kroşet örme makinesini, makinenin kullanım talimatına göre çalıştırır.

*BY.17  Kopan iplikleri metoduna uygun olarak bağlar.