Ulusal Yeterlilikler – ENİNTEK Belgelendirme ve Gözetim LTD. ŞTİ.
Başa Dön
  /  Ulusal Yeterlilikler

ULUSAL YETERLİLİKLER

Ulusal Meslek Standartları (UMS) ve Ulusal Yeterlilikler (UY)

Ulusal Meslek Standartları (UMS) ve Ulusal Yeterlilikler (UY)

Ulusal Meslek Standartları (UMS)

Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli;

  • Bilgi,
  • Beceri,
  • Tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren, iş ve eğitim dünyasının üzerinde uzlaşarak oluşturduğu asgari normları ifade eder.

Ulusal Yeterlilikler (UY)

Bireyin sahip olması gereken

  • Bilgi,
  • Beceri ve
  • Yetkinlikler ile bunların nasıl ölçüleceğine dair ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümanlardır.