MYK Belgesi – ENİNTEK Belgelendirme ve Gözetim LTD. ŞTİ.
Başa Dön
  /  MYK Belgesi

MYK BELGESİ

BAŞVURU FORMLARI

10UY0002-3 Makine Bakımcı – Seviye 3

10UY0002-4 Makine Bakımcı – Seviye 4

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı – Seviye 3

11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı – Seviye 3

11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı – Seviye 3

11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı – Seviye 4

11UY0016-4 Kaynak Operatörü – Seviye 4

11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli – Seviye 3

11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı – Seviye 3

11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı – Seviye 3

11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü – Seviye 2

11UY0037-2 İplik Eğirme Operatörü – Seviye 2

11UY0039-3 Ön İplik Operatörü – Seviye 3

12UY0069-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı – Seviye 3

12UY0069-4 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı – Seviye 4

12UY0083-3 Metal Kesimci – Seviye 3

12UY0084-4 Metal Kesim Operatörü – Seviye 4

12UY0086-3 Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi – Seviye 3

12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü – Seviye 4

12UY0105-3 Makine Montajcısı – Seviye 3

12UY0105-4 Makine Montajcısı – Seviye 4

13UY0137-3 Bitim İşlemleri Operatörü – Seviye 3

13UY0138-3 Boyama Operatörü – Seviye 3

13UY0139-3 Ön Terbiye Operatörü – Seviye 3

13UY0142-3 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) – Seviye 3

13UY0143-3 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) – Seviye 3

14UY0202-3 NC – CNC Tezgâh İşçisi – Seviye 3———

15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü – Seviye 3

15UY0224-3 Presçi – Seviye 3

15UY0224-4 Presçi – Seviye 4

15UY0236-3 Orman Üretim İşçisi – Seviye 3

15UY0237-3 Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi – Seviye 3

16UY0253-2 İnşaat İşçisi – Seviye 2

19UY0397-3 Atkılı Örme Operatörü – Seviye 3

19UY0398-3 Çözgülü Örme Operatörü – Seviye 3

P.12-PRG.16 DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETERLİLİK

P.12-PRG.17,ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK

TS EN 13067 2013 Plastik Kaynakcilari

TS EN ISO 9606-1 2017 Celik Kaynakcilari

TS EN ISO 9606-2 2007 Aluminyum Kaynakcilari

TS EN ISO 14732 2014 Kaynak Operatörleri ve Ayarcıları

GÖZETİM PERFORMANS İZLEME RAPORU

P.13-F13 Gözetim Performans İzleme Raporu Formu

ŞİKAYET VE İTİRAZ BAŞVURU FORMU

P.11 Müşteri Şikayetlerinin ve İtirazlarının Takibi Prosedürü Rev.04

P.11-F01 Şikayet ve İtiraz Başvuru Formu

Kişisel Verilen Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Sınav ve Belge Kuralları

1.Sınavlara İlişkin Genel Şartlar1.Sınavlar sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır.

2.Sınavların ilk 15 dakikasına kadar geç kalan adaylar sınava alınır fakat ek süre verilmez.15 dakikadan sonra gelen adaylar sınava alınmaz ve sınava katılmadı olarak işlem yapılır.

3.Sınavlar başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde adaylar dışarı çıkamaz sınav salonu ve sınav alanı dışına çıkan adaylar tekrar sınava alınmaz.

4.Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması yardımlaşması, telefon ile görüşmesi, sigara içmesi yasaktır.

5.Teorik sınavlarda cevap kağıdında ve soru kitapçığında adaya ait olan imza kısmı imzalanır. İmza kısımları silinmez kalemle diğer tüm işaretlemeler ise kurşun kalemle yapılır.

6.Teorik sınavlarda sınav süresi bittiğinde cevaplar cevap kağıdına işaretlenmiş olması gerekir. Her sorunun bir doğru cevabı olduğundan her soru için bir (1)  işaretleme yapılır.

7.Teorik sınavlarda soru kitapçığına işaretlenen cevaplar değerlendirmeye alınmaz.

8.Teorik sınavlarda adaylar cevap kağıtlarını başkaları tarafından görünmeyecek şekilde tutmaları gerekir.

9.Sınavlarda soruları ve/veya bu sorulara verdiği cevapları ayrı bir kağıda yazılması ve bu kağıdı sınav salonu veya sınav alanı dışına çıkartılması kesinlikle yasaktır.

10.Sınavlarda soruların cevaplarına yönelik olmamak kayıdı ile herkesin duyacağı bir ses tonu ile adaylar sınav yapıcıya soru sorabilir.

11.Sınav kurallarına uyulmadığı taktirde adaylar sınav salonu veya sınav alanı dışına çıkartılarak sınavı geçersiz sayılır.

12.Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

13.Belgelendirmeye hak kazanmak için İş Sağlığı ve Güvenliği, alanla ilgili teorik sınav ve uygulama sınavından başarılı olma şartı aranmaktadır. Bazı mesleklerde İş Sağlığı ve Güvenliği yeterlilik birimi teorik sınavından başarısız olan aday,ilgili mesleğin performansa dayalı bölüm sınavlarına katılamaz.

14.Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1) başarısız olan adayın, başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muaf olma süresi 1 yıldır. Sınavlara girme hakkı elde eden adayların 3 sınav hakkı bulunmaktadır.

15.Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

16.Teorik sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi kurumumuz tarafından sağlanır.

Belge Kullanım Şartları

1.Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

2.Belge; ENİNTEK’nın mülkiyetinde olup, Belgelendirme Prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde ilgili belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.

3.Belge askıya alınmışsa, askı süresince geçici olarak geçersizdir. Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı sona erer. Geçersiz belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde ENİNTEK  merkezine teslim edilir.

4.Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logo kullanma hakkını ve belgeye atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.

5.Belge sahibi, belgelendirmede esas alınan standart ve şartların gereğine uygulamakla yükümlüdür.

6.Belge sahibi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz.

7.Belge sahibi, Belgesini ENİNTEK’nın itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.

8.Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

9.Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. durumlarında, belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için ENİNTEK’ya elindeki belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

10.Belge sahibi, belgeyi kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını, dilekçe ekinde ENİNTEK’ya iletmelidir.

11.Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

12.Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

13.Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

14.ENİNTEK adayın talep etmesi halinde;  sınavda başarılı olduğu yeterlilik birimleri için “Birim Başarı Belgesi” düzenleyebilir. Bireylerin sahip olduğu “Birim Başarı Belgeleri” nin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu tarafından “Mesleki Yeterlilik Belgesi” düzenlenir

 

P.12-PRG.05 Ön İplik Operatörü Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev04
P.12-PRG.07 Isıtma ve Doğalgaz Tesisat Yapım Peroneli Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev03
P.12-PRG.11 Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 Belgelendirme Programı 04
P.12-PRG.14 Makine Bakımcı Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev03
P.12-PRG.15 Makine Bakımcı Seviye 4 Belgelendirme Programı-Rev03
P.12-PRG.16 Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Personeli Belgelendirme Programı 01
P.12-PRG.17 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüştürülmesi Mühendis Yeterlilik Personeli Belgelendirme Programı 01
P.12-PRG.18 Makine Montajcısı Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev04
P.12-PRG.19 Makine Montajcısı Seviye 4 Belgelendirme Programı-Rev04
P.12-PRG.20 Metal Kesimci Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev05
P.12-PRG.21 Metal Kesim Operatörü Seviye 4 Belgelendirme Programı-Rev05
P.12-PRG.22 Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev05
P.12-PRG.23 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Seviye 4 Belgelendirme Programı-Rev05
P.12-PRG.24 NC-CNC Tezgah İşçisi Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev04
P.12-PRG.26 Presçi Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev03
P.12-PRG.27 Presçi Seviye 4 Belgelendirme Programı-Rev03
P.12-PRG.28 TS EN ISO 9606-1 ; 2017 Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı 03
P.12-PRG.29 TS EN ISO 9606-2 ; 2007 Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı 03
P.12-PRG.30 TS EN ISO 14732 ; 2014 Kaynak Operatörü ve Ayarcısı Belgelendirme Programı 03
P.12-PRG.31 TS EN 13067 ; 2013 Plastik Kaynakçısı Belgelendirme Programı 03
P.12-PRG.32 Atkılı Örme Operatörü Seviye 3 Belgelendirme Programı 02
P.12-PRG.33 Çözgülü Örme Operatörü Seviye 3 Belgelendirme Programı 01
P.12-PRG.37 Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev04
P.12-PRG.38 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev03
P.12-PRG.39 Orman Üretim İşçisi Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev03
P.12-PRG.40 Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev02
P.12-PRG.41 Plastik Enjeksiyon Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev03
P.12-PRG.43 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev02
P.12-PRG.44 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev02
P.12-PRG.45 Alüminyum Kaynakçıcı Rev02 Seviye 3 Belgelendirme Programı 01
P.12-PRG.46 Çelik Kaynakçısı Rev04 Seviye 3 Belgelendirme Programı 01
P.12-PRG.47 Direnç Kaynak Ayarcısı Rev03 Belgelendirme Programı 01
P.12-PRG.48 Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Rev04 Belgelendirme Programı 01
P.12-PRG.49 Kaynak Operatörü Rev03 Seviye 4 Belgelendirme Programı 01
P.12-PRG.55 Dokuma Operatörü Rev.00 Seviye 3 Belgelendirme Programı 02
P.12-PRG.55 İnşaat İşçisi Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev00
P.12-PRG.56 İplik Bitim İşleri Operatörü Rev.02 Seviye 3 Belgelendirme Programı – Rev.01
P.12-PRG.57 İplik Eğirme Operatörü Rev.02 Seviye 3 Belgelendirme Programı – Rev.01
P.12-PRG.59 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 Belgelendirme Programı 00
P.12-PRG.60 Plastik Kaynakçısı Seviye 3 Belgelendirme Programı 00
P.12-PRG.61 Doğal Gaz Alt Yapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4 Belgelendirme Programı 00
P.12-PRG.62 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev00
P.12-PRG.63 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev00
P.12-PRG.64 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev00
P.12-PRG.65 Bitim İşlemleri Operatörü Rev.02 Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev01
P.12-PRG.66 Boyama Operatörü Rev.02 Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev01
P.12-PRG.67 Ön Terbiye Operatörü Rev.02 Seviye 3 Belgelendirme Programı-Rev01
P.12-PRG.68 Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4 Belgelendirme Programı-Rev00
P.12-PRG.69 EMLAK DANIŞMANI Rev.00 Seviye 4 Belgelendirme Programı Rev.01
P.12-PRG.70 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI Rev.00 Seviye 5 Belgelendirme Programı Rev.01
P.12-PRG.71 MOTORLU KARA TAŞITLARI Rev.01 Seviye 4 Belgelendirme Programı-Rev01
P.12-PRG.72 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU Rev.01 Seviye 5 Belgelendirme Programı-Rev01