Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası – ENİNTEK Belgelendirme ve Gözetim LTD. ŞTİ.
Başa Dön
  /  Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası

TARAFSIZLIK, GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

ENİNTEK Belgelendirme  firması ile tüm çalışanları arasında etik, gizlilik, tarafsızlık usul ve esasları hakkında belirlenen kuralların karşılıklı yasal kapsamda koruma ve güvence altına alınmasıdır.

Çalışanın etik, davranış ve kültürünü belirlemek ve yerleştirmek, Usul ve esasların belirlenmesi, Çalışan kurum veya kuruluşun amaçlarına, misyonuna uygun davranmak, Sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, hesap verilebilirliği, beyana güveni esas alır.

İşletmelerin olumlu bir itibara sahip olması, toplumun o kuruma ne kadar “güvendiğini” temsil etmektedir. Bu anlamda ulusal ve uluslar arası personel belgelendirme alanında faaliyet gösteren köklü bir kuruluş olmakla beraber yeniliğe açıklığı ve gelişimi sürdürülebilir kılmayı amaç edinilmiştir. ENİNTEK Belgelendirme değerleri, işletmeye bağlılığı, güveni, saygıyı, takım çalışmasını, çevre duyarlılığını, yasalara uygun davranışlar göstermeyi, sürekli öğrenmeye açık kalmayı ve iyi bir yurttaş olmayı içermektedir. Bu nedenle temel ilkelerimiz ve politikalarımızı içeren etik kurallar çalışmasını tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza duyurmayı bir görev ve sorumluluk olarak görmekteyiz. Temel ilkemiz ben değil biz kelimesi ile ENİNTEK Belgelendirme çalışanlarını ifade etmektedir.

Tüm hizmetlerimizin yürütülmesi sırasında açıklık, saydamlık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük, objektiflik ilkeleri, teminat altına alındığında etkili ve verimli olabilir. Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, etiklik iyi yönetimin temel anahtarıdır.

ENİNTEK Belgelendirme hizmet verdiği kişilere karşı sorumluluk bilinci içerisinde davranmasını sağlayan etik davranış ilkeleri, tüm çalışanlarının hukuka uygun adaletli ve objektif işlem ve eylemlerde bulunmalarını amaçlamaktadır. Personel belgelendirme hizmetinde TS EN ISO/IEC 17024 Kalite ve standardını gözetmekte ve belgelendirme hizmetlerinin yürütülmesi sürecinde karşılaşılan itiraz ve şikâyetleri gidererek verilen hizmetlerin etkin, verimli ve düzenli sunulmasını sağlamayı hedeflemektedir.

ENİNTEK Belgelendirme görevlerini yerine getirirken kendilerini hukuka uygunluk, adalet ve dürüstlük ilkeleri çerçeveleri içerisinde güven verici bir şekilde hareket etmeye zorlayan idari sorumlulukla bağlıdır. Bu sorumluluğun esası kişisel bir kazanç veya çıkar sağlamak amacıyla kullanılamamasıdır.